Đại Lễ Kỳ Siêu Chẩn Tế Cô Hồn – Phan Thiết

Ngày 26/02/.2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và lắp đặt các thiết bị sự kiện cho Công ty Hưng Lộc Phát làm buổi đại lễ kỳ siêu chẩn tế cô hồn tại Phan Thiết.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: