Ngày 8-9-2015, công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện phục vụ cho hơn 2000 người tham gia lễ giao quân 2015 của thành phố Biên Hòa.

Ngay từ ngày 5-9, chúng tôi đã đến địa điểm thi công và tiến hành lắp ráp nhà bạt. Với sự nổ lực không mệt mỏi của các anh em đội ngũ lắp ráp của Vòm Việt, mọi thứ đã được hoàn thành đúng hạn và đầy đủ.

Sau đây là một số hình ảnh thi công: