Bắt đầu năm 2021 là cũng dip đón mừng Xuân, mừng Đảng. Trong không khí hân hoan đón mừng Tết truyền thống. Các cơ quan, công ty thực hiện các sự kiện tổng kết, tất niên, tổng kết kết quả hoạt động,kinh doanh khen thưởng và tạo đà động lực bước tiến cho 1 năm mới. Những sự kiện tổng kết tất niên luôn rất quan trọng đối với các cơ quan doanh nghiệp, đây còn là dịp để các tổ chức chăm sóc khach hang, quảng bá thương hiệu tạo không khí gắn kết giữa nhân viên với nhân viên, nhân viên với DN và Doanh nghiệp với doanh nghiệp. Công ty TCSK Vòm Việt chúng tôi với kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực TCSK, các hoat động ngoài trời, luôn thấu hiểu sự quan trọng của các sự kiện cùng sự lo âu của các Tổ chức DN khi tự mình thực hiện chương trình này. Nắm bắt được điều đó, đội ngũ NV cty TCSK Vòm Việt chúng tôi từ công việc: tư vấn, thiết kế và thực hiện chương trình luôn phấn đấu cao nhất phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, góp phần thành công cùng các tổ chức, doanh nghiệp. Nhiều năm liền chúng tôi luôn là sự lựa chọn số một cho các doanh nghiệp trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng. Nhân dịp năm mới, chúng tôi kính chúc các doanh nghiệp, tổ chức phát triển.