UBND tỉnh Đồng Nai sáng 20/10 vừa tổ chức lễ bàn giao mặt bằng cho cảng vụ hàng không Miền Nam để thực hiện dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành .  Sân bay Long Thành giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 109.000 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần như công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; Công trình phục vụ quản lý bay; Công trình thiết yếu trong cảng hàng không và các công trình phụ trợ khác. Cty Vòm Việt chúng tôi đã góp phần làm đẹp cho sự kiện trọng đại này.