Khi các hoạt động Doanh nghiệp bắt đầu trở lại đã tăng trưởng sau thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh. Các DN cần đẩy mạnh các chương trình PR, Marketing.

Liên kết, hợp tác cùng các DN đây mạnh việc tiếp thị, quảng bá đến khách hàng đạt hiệu quả tốt nhất.

Trong tháng 6 này, công ty TCSK Vòm Việt đã cùng cấp các trang thiết bị: âm thanh, màn hình LED, đặt biệt là nhà Vòm công nghiệp chắc và thẩm mỹ cao nhất, lắp dựng các sự kiện ngoài trời, giúp việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh, công tác marketing của DN đạt hiệu quả cao.

VòmViệt Event chúng tôi luôn đồng hành và lan tỏa thương hiệu DN bạn.