Chương trình khám bệnh từ thiện – Cty CPHH VEDAN tại xã Phú Lập – Tân Phú

Ngày 29/06/2016 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt cám ơn sự tin tưởng của Cty CPHH VEDAN và đã sử dụng dịch vụ cho thuê thiết bị sự kiện trong chương trình khám bệnh từ thiện của quý Cty tại xã Phú Lập – huyện Tân Phú – tỉnh Đồng Nai.

Một số hình ảnh trong chương trình khám bệnh từ thiện:

kham-benh-tu-thien-vedan-phu-lap-tan-phu-hinh-001

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Phú Lập – Tân Phú hình 1

kham-benh-tu-thien-vedan-phu-lap-tan-phu-hinh-002

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Phú Lập – Tân Phú hình 2

kham-benh-tu-thien-vedan-phu-lap-tan-phu-hinh-003

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Phú Lập – Tân Phú hình 3

kham-benh-tu-thien-vedan-phu-lap-tan-phu-hinh-004

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Phú Lập – Tân Phú hình 4

kham-benh-tu-thien-vedan-phu-lap-tan-phu-hinh-005

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Phú Lập – Tân Phú hình 5

kham-benh-tu-thien-vedan-phu-lap-tan-phu-hinh-006

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Phú Lập – Tân Phú hình 6

kham-benh-tu-thien-vedan-phu-lap-tan-phu-hinh-007

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Phú Lập – Tân Phú hình 7