Chương trình khám bệnh từ thiện – Cty CPHH VEDAN tại xã Phú Vinh – Định Quán

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt rất vui khi được cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị sự kiện tại chương trình khám bệnh từ thiện của cty CPHH VEDAN ngày 30/06/2016 tại xã Phú Vinh -Định Quán.

Một số hình ảnh tại chương trình khám bệnh từ thiện tại Phú Vinh – Định Quán ngày 30/06/2016:

kham-benh-tu-thien-vedan-phu-vinh-dinh-quan-hinh-001

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Phú Vinh – Định Quán hình 1

kham-benh-tu-thien-vedan-phu-vinh-dinh-quan-hinh-002

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Phú Vinh – Định Quán hình 2

kham-benh-tu-thien-vedan-phu-vinh-dinh-quan-hinh-003

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Phú Vinh – Định Quán hình 3

kham-benh-tu-thien-vedan-phu-vinh-dinh-quan-hinh-004

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Phú Vinh – Định Quán hình 4

kham-benh-tu-thien-vedan-phu-vinh-dinh-quan-hinh-005

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Phú Vinh – Định Quán hình 5