Đám cưới Minh Trí – Thúy Hà – tại KCN Sông Mây – Trảng Bom – Đồng Nai

Ngày 03/07/2016, đám cưới Minh Trí-Thúy Hà được tổ chức tại BQL KCN Sông Mây với các trang thiết bị tổ chức đám cưới do Vòm Việt cung cấp. Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt rất vui khi được phục vụ khách hàng.

dam-cuoi-minh-tri-thuy-ha-hinh-001

Đám cưới Minh Trí – Thúy Hà hình 1

dam-cuoi-minh-tri-thuy-ha-hinh-002

Đám cưới Minh Trí – Thúy Hà hình 2

dam-cuoi-minh-tri-thuy-ha-hinh-003

Đám cưới Minh Trí – Thúy Hà hình 3

dam-cuoi-minh-tri-thuy-ha-hinh-004

Đám cưới Minh Trí – Thúy Hà hình 4

dam-cuoi-minh-tri-thuy-ha-hinh-005

Đám cưới Minh Trí – Thúy Hà hình 5

dam-cuoi-minh-tri-thuy-ha-hinh-006

Đám cưới Minh Trí – Thúy Hà hình 6

dam-cuoi-minh-tri-thuy-ha-hinh-007

Đám cưới Minh Trí – Thúy Hà hình 7