Đám Cưới Thanh Tuấn – Minh Nhàn tại GX Bắc Hải – Biên Hoà – Đồng Nai

Ngày 25/09/2016 , Đám Cưới Thanh Tuấn – Minh Nhàn được tổ chức rất chu đáo và hạnh phúc của 2 bạn tại Giáo xứ Bắc Hải do Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt cho thuê và lắp ráp .

Đám Cưới Thanh Tuấn - Minh Nhàn hình 1

Đám Cưới Thanh Tuấn – Minh Nhàn hình 1

Đám Cưới Thanh Tuấn - Minh Nhàn hình 2

Đám Cưới Thanh Tuấn – Minh Nhàn hình 2

Đám Cưới Thanh Tuấn - Minh Nhàn hình 3

Đám Cưới Thanh Tuấn – Minh Nhàn hình 3