Ngày 03/07/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các trang thiết bị sự kiện cho Tập Đoàn Anh Vinh, chúc cho Tập Đoàn Anh Vinh ngày 1 vươn xa và thành công hơn.

Xem thêm Video :