Đêm Hội Trung Thu LDG Tại Giang Điền

Ngày 01/10/2017. Công ty Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện ” Đêm Hội Trung Thu ” do Cty LDG tổ chức tại Giang Điền . Chúc cácc anh chị em một đêm trung thu vui vẻ với các em nhỏ và người thân.

 

Đêm Hội Trung Thu LDG Giang Điền - Hình 1

Đêm Hội Trung Thu LDG Giang Điền - Hình 2

Đêm Hội Trung Thu LDG Giang Điền - Hình 3

Đêm Hội Trung Thu LDG Giang Điền - Hình 4

Đêm Hội Trung Thu LDG Giang Điền - Hình 5

Đêm Hội Trung Thu LDG Giang Điền - Hình 6

Đêm Hội Trung Thu LDG Giang Điền - Hình 7

Đêm Hội Trung Thu LDG Giang Điền - Hình 8