Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom

Ngày 07/05/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện cho Công Ty POU SUNG ở Trảng Bom, Buổi lễ rất nào nhiệt và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 1

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 2

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 3

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 4

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 5

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 6

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 7

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 8

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 9

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 10

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 11

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 12

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 13

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 14

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 15

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 16

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 17

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 18

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 19

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 20

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 21

Dự Án Pou Sung VY K Factory Groundbreaking Ceremony tại Trảng Bom - hình 22