GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối

Ngày 14/01/2018. Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiệm Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt sự kiện cho Cty Greenfeed mừng Xuân tiếp nối các anh chi và Công Nhân Viên với nhau ngày càng thân thiện và cùng nhau phát triển Cty ngày một thành công hơn nữa .

Một số hình ảnh trước và sau sự kiện :

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 1

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 2

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 3

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 4

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 5

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 6

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 7

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 8

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 9

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 10

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 11

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 12

GREENFEED Đông Nam Bộ Mừng Xuân Tiếp Nối - hình 13