Hội Nghị Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị IDICO – tại Biên Hoà – Đồng Nai

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt Hội Nghị Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị IDICO. Vòm Việt xin chúc Hội Nghị diễn ra tốt đẹp và thành công.

 Hội Nghị Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị IDICO

Hội Nghị Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị IDICO

Hội Nghị Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị IDICO

Hội Nghị Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị IDICO

Hội Nghị Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị IDICO

Hội Nghị Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị IDICO