Chương trình khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại xã Bảo Vinh – Long Khánh

Chương trình khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN do Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt thực hiện tại xã Bảo Vinh – Thị xã Long Khánh ngày 01/07/2016.

Một số hình ảnh tại chương trình khám bệnh từ thiện:

kham-benh-tu-thien-vedan-bao-vinh-long-khanh-hinh-001

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Bảo Vinh – Long Khánh hình 1

kham-benh-tu-thien-vedan-bao-vinh-long-khanh-hinh-002

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Bảo Vinh – Long Khánh hình 2

kham-benh-tu-thien-vedan-bao-vinh-long-khanh-hinh-003

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Bảo Vinh – Long Khánh hình 3

kham-benh-tu-thien-vedan-bao-vinh-long-khanh-hinh-004

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Bảo Vinh – Long Khánh hình 4

kham-benh-tu-thien-vedan-bao-vinh-long-khanh-hinh-005

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Bảo Vinh – Long Khánh hình 5

kham-benh-tu-thien-vedan-bao-vinh-long-khanh-hinh-006

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Bảo Vinh – Long Khánh hình 6

kham-benh-tu-thien-vedan-bao-vinh-long-khanh-hinh-007

Khám bệnh từ thiện của Cty CP hữu hạn VEDAN tại Bảo Vinh – Long Khánh hình 7