Ngày 02/11/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê các thiết bị sự kiện tại chương trình “Khám Sàng Lọc” cho các trẻ em dưới 16 tuổi tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Biên Hòa.

Một số hình ảnh từ sự kiện :