Ngày 4/12/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công sự kiện “Lễ Công Bố Tỉnh Đồng Nai Hoàn Thành Nông Thôn Mới” tại quảng trường tỉnh Đồng Nai.

Một số hình ảnh từ sự kiện :