Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận

Ngày 16/03/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các sự kiện buổi lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thiện viện từ lâm tại Bình Thuận

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thiện Viện Từ Lâm Tại Bình Thuận - Hính 1