Lễ Động Thổ – Dự Án Khu Đô Thị Thương Mại ViVaPark

Ngày 19-06-2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và lắp ráp cho buổi lễ Dự Án Khu Đô Thi Thương Mại ViVaPark thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ Động Thổ - Dự Án Khu Đô Thị Thương Mại VIVAPARK - hình 1

Lễ Động Thổ - Dự Án Khu Đô Thị Thương Mại VIVAPARK - hình 2

Lễ Động Thổ - Dự Án Khu Đô Thị Thương Mại VIVAPARK - hình 3

Lễ Động Thổ - Dự Án Khu Đô Thị Thương Mại VIVAPARK - hình 4

Lễ Động Thổ - Dự Án Khu Đô Thị Thương Mại VIVAPARK - hình 5

Lễ Động Thổ - Dự Án Khu Đô Thị Thương Mại VIVAPARK - hình 6