Ngày 29/10/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và lắp đặt các thiết bị sự kiện Giỗ Tổ Ngành Gỗ – TAVICO ở khu kinh tế ICD Tân Cảng Long Bình.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: