Lễ hội Chùa Ba Tư

Ngày 10-7-2022, công ty TNHH Nai House đã tổ chức lễ hội Chùa Ba Tư cho chùa. Lễ hội được tổ chức dân dã, các tiết mục như cải lương, ca nhạc được tổ chức sống động. Bà con Phật tử nô nức kéo đến lễ hội.

Sau đây là một số hình ảnh từ sự kiện: