Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần Ba

Ngày 21/05/2017, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp ráp thành công Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 tại trung tâm Thánh Mẫu TaPao – Phan Thiết.

Lễ hội đã diễn ra tốt đẹp, đem lại tiếng cười, niềm vui cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Góp phần làm đẹp hơn cho đời. Giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt cảm thấy yêu đời hơn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ :

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 1

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 2

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 3

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 4

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 5

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 6

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 7