Lễ Hội Những Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 2

Ngày 10/04/2016, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp ráp thành công  Lễ Hội Những Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt lần thứ 2 tại trung tâm Thánh Mẫu TaPao