Lễ Khai Trương ABBANK Chi Nhánh Đồng Nai

Ngày 20/09/2016, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt , đã cho thuê các thiết bị sự kiện tại buổi Lễ Khai Trương ABBANK Chi Nhánh Đồng Nai.

Lễ Khai Trương ABBANK Chi Nhánh Đồng Nai Hình 1

Lễ Khai Trương ABBANK Chi Nhánh Đồng Nai Hình 1

Lễ Khai Trương ABBANK Chi Nhánh Đồng Nai Hình 2

Lễ Khai Trương ABBANK Chi Nhánh Đồng Nai Hình 2

Lễ Khai Trương ABBANK Chi Nhánh Đồng Nai Hình 3

Lễ Khai Trương ABBANK Chi Nhánh Đồng Nai Hình 3