Lễ Khánh Thành – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt -Nhà Máy Sản Xuất Thuốc Dược Liệu

Ngày 16/11/2017, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và vinh dự lắp đặt các thiết bị sự kiện tại buổi Lễ Khánh Thành diễn ra hết sức long trọng và hoành tráng của buổi lễ. Buổi lễ thành công là niềm tự hào của Vòm Việt chúng tôi.

một số hình ảnh tại buổi lễ :