Lễ Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Và Xuât Sắc Của Fashion Garment

Ngày 16-07-2017,. Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt được sự tin tưởng của các đơn vị tổ chức, các nhân viên của Vòm Việt đã lắp đặt, thi công các thiết bị sự kiện cho buổi Lễ Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Và Xuât Sắc Của Fashion Garment  tại Tân Phú

Một số hình ảnh tại buổi lễ :

Lễ Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Và Xuât Sắc Của Fashion Garment Hình 1
Lễ Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Và Xuât Sắc Của Fashion Garment Hình 2
Lễ Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Và Xuât Sắc Của Fashion Garment Hình 3
Lễ Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Và Xuât Sắc Của Fashion Garment Hình 4
Lễ Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Và Xuât Sắc Của Fashion Garment Hình 5
Lễ Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Và Xuât Sắc Của Fashion Garment Hình 6
Lễ Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Và Xuât Sắc Của Fashion Garment Hình 7