Lễ Khởi Công – Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh

Ngày 26/04/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt buổi Lễ Khởi Công Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh. Buổi lễ diễn ra rất thành công và có mặt các ban ngành, quí cơ quan. Chúc Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng ngày một hoàn thành để phục vụ cho bà con tỉnh Tây Ninh.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 1

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 3

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 4

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 5

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 6

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 7

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 8

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 9

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 10

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 11

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 12

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 13

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng tại Tây Ninh - hình 14