Lễ Khởi Công – Bệnh Viện Đa Khoa huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp

Ngày 20/04/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho  thuê và lắp ráp thi công buổi lễ khởi công Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cao Lãnh – Đồng Tháp

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp - hình 1

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp - hình 2

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp - hình 4

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp - hình 5

Lễ Khởi Công - Bệnh Viện Đa Khoa huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp - hình 6