Lễ Khởi công Chợ đầu mối NSTP Dầu Giây tại Thống Nhất – Đồng Nai

Ngày 19/11/2016, tại Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất, Đồng Nai, Công ty cổ phần bất động sản Thống Nhất đã tổ chức buổi Lễ khởi công Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây.

Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt được sự tin tưởng của đơn vị tổ chức, các nhân viên của Vòm Việt đã lắp đặt các thiết bị sự kiện cho buổi lễ khởi công. Buổi lễ đã diễn ra long trọng và thành công.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

le-khoi-cong-cho-dau-moi-nstp-dau-giay-hinh-1

Lễ khởi công Chợ đầu mối NSTP Dầu Giây – Hình 1

le-khoi-cong-cho-dau-moi-nstp-dau-giay-hinh-2

Lễ khởi công Chợ đầu mối NSTP Dầu Giây – Hình 2

le-khoi-cong-cho-dau-moi-nstp-dau-giay-hinh-3

Lễ khởi công Chợ đầu mối NSTP Dầu Giây – Hình 3

le-khoi-cong-cho-dau-moi-nstp-dau-giay-hinh-4

Lễ khởi công Chợ đầu mối NSTP Dầu Giây – Hình 4

le-khoi-cong-cho-dau-moi-nstp-dau-giay-hinh-5

Lễ khởi công Chợ đầu mối NSTP Dầu Giây – Hình 5

le-khoi-cong-cho-dau-moi-nstp-dau-giay-hinh-6

Lễ khởi công Chợ đầu mối NSTP Dầu Giây – Hình 6

le-khoi-cong-cho-dau-moi-nstp-dau-giay-hinh-7

Lễ khởi công Chợ đầu mối NSTP Dầu Giây – Hình 7

le-khoi-cong-cho-dau-moi-nstp-dau-giay-hinh-8

Lễ khởi công Chợ đầu mối NSTP Dầu Giây – Hình 8

le-khoi-cong-cho-dau-moi-nstp-dau-giay-hinh-9

Lễ khởi công Chợ đầu mối NSTP Dầu Giây – Hình 9