LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG – KÝ TÚC XÃ TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC

Ngày 11.05.2023, Công Ty TNHH NAIHOUSE đã cho thuê và lắp đặt các trang thiết bị sự kiện ” LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG – KÝ TÚC XÃ TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC ” tại Trảng Bom , Đồng Nai

Một số hình ảnh: