Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Casta KCN Long Khánh – Đồng Nai

Ngày 12-04-2017, Công ty Tổ chức Sự kiện Vòm Việt đã tự hào tổ chức Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Casta tại KCN Long Khánh – Đồng Nai, Buổi lễ diễn ra rất thành công và chu đáo.

Một số hình  ảnh tại buổi lễ :

Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Casta KCN Long Khánh - Đồng Nai Hình 1

Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Casta KCN Long Khánh - Đồng Nai Hình 2

Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Casta KCN Long Khánh - Đồng Nai Hình 3

Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Casta KCN Long Khánh - Đồng Nai Hình 4

Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Casta KCN Long Khánh - Đồng Nai Hình 5