LỄ KHỞI CÔNG – XÂY DỰNG NHÀ MÁY KCN LỘC AN LONG THÀNH

Ngày 17/10/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và cho thuê các thiết bị sự kiện tại buổi lễ khởi công xây dụng nhà máy tại long thành. Xin chúc buổi lễ ngày càng thành công và tốt đẹp.

LỄ KHỞI CÔNG - XÂY DỰNG NHÀ MÁY KCN LỘC AN LONG THÀNH - Hình 1

LỄ KHỞI CÔNG - XÂY DỰNG NHÀ MÁY KCN LỘC AN LONG THÀNH - Hình 2

LỄ KHỞI CÔNG - XÂY DỰNG NHÀ MÁY KCN LỘC AN LONG THÀNH - Hình 3

LỄ KHỞI CÔNG - XÂY DỰNG NHÀ MÁY KCN LỘC AN LONG THÀNH - Hình 4