Lễ Kỉ Niệm – 01 Năm Ngày Thành Lập AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai

Ngày 06/07/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các trang thiết bị sự kiện cho Cty AGRIBANK, chúc cho agribank ngày 1 vươn xa mãi và nhiều người biết đến.

Lễ Kỉ Niệm - 01 Năm Ngày Thành Lập AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 1

Lễ Kỉ Niệm - 01 Năm Ngày Thành Lập AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 2

Lễ Kỉ Niệm - 01 Năm Ngày Thành Lập AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 3

Lễ Kỉ Niệm - 01 Năm Ngày Thành Lập AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 4

Lễ Kỉ Niệm - 01 Năm Ngày Thành Lập AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 5

Lễ Kỉ Niệm - 01 Năm Ngày Thành Lập AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 6

Lễ Kỉ Niệm - 01 Năm Ngày Thành Lập AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 7

Lễ Kỉ Niệm - 01 Năm Ngày Thành Lập AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 8

Lễ Kỉ Niệm - 01 Năm Ngày Thành Lập AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 9

Xem thêm Video: