Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Vietcombank chi nhánh Nhơn Trạch – Đồng Nai

Ngày 16/09/2016, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt buổi Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Vietcombank Chi Nhánh Nhơn Trạch diễn ra thành công tốt đẹp.

Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Vietcombank Chi Nhánh Nhơn Trạch Hình 1

Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Vietcombank Chi Nhánh Nhơn Trạch Hình 1

Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Vietcombank Chi Nhánh Nhơn Trạch Hình 2

Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Vietcombank Chi Nhánh Nhơn Trạch Hình 2

Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Vietcombank Chi Nhánh Nhơn Trạch Hình 3

Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Vietcombank Chi Nhánh Nhơn Trạch Hình 3