Ngày 22-12-2016, Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã vinh dự được tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 – 2016) và 55 năm thành lập trung ương cục miền nam.

Buổi lễ đã diễn ra hết sức trang nghiêm, long trọng. Đan xen là những phần nghệ thuật rất thú vị.

Sau đây là một vài hình ảnh sự kiện:

 Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 - 2016) Hình 1

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 – 2016) – Hình 1

 Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 - 2016) Hình 2

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 – 2016) – Hình 2

 Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 - 2016) Hình 3

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 – 2016) – Hình 3

 Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 - 2016) Hình 4

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 – 2016) – Hình 4

 Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 - 2016) Hình 5

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 – 2016) – Hình 5

 Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 - 2016) Hình 6

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 – 2016) – Hình 6

 Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 - 2016) Hình 7

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 – 2016) – Hình 7

 Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 - 2016) Hình 8

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiến khu D (1946 – 2016) – Hình 8