Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017

Ngày 25-03-2017, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và tổ chức Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM (1931-2017) tại Quảng Trường Biên Hòa Đồng Nai . Buổi lễ diễn ra rất long trọng và đầy nhiệt huyết của Đoàn TNCS HCM .

Một số hình ảnh tại buổi lễ :

 Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 - Hình 1

Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 – Hình 1

 Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 - Hình 2

Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 – Hình 2

 Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 - Hình 3

Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 – Hình 3

 Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 - Hình 4

Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 – Hình 4

 Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 - Hình 5

Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 – Hình 5

 Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 - Hình 6

Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 – Hình 6

 Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 - Hình 7

Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 – Hình 7

 Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 - Hình 8

Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 – Hình 8

 Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 - Hình 9

Lễ Kỷ Niệm 86 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS HCM 1931-2017 – Hình 9