Lễ Mít Tinh – Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới

Ngày 05/06/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện buổi lễ Mít Tinh – Ngày Môi Trường Thế Giới, cộng đồng hãy cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường, cùng thể hiện trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 1

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 2

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 3

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 4

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 5

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 6

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 7

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 8

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 9

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 10

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 11

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 12

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 13

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 14

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 15

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 16

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 17

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 18

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 19

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 20

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 21

Lễ Mít Tinh - Hưởng Ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - Hình 22