Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam

Ngày 26/07/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các trang thiết bị sự kiện, tại buổi lễ hơn 200 các đại biểu là các cán bộ CĐCS, cán bộ KCN cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Công Đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ Quốc, tham gia  đóng góp ý kiến nhằm nâng cáo chất lượng hoạt động và xây dựng Công Đoàn ngày càng lớn mạnh, tích cực hưởng ứng và tuyên truyền các hoạt động phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công Đoàn.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 1

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 2

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 3

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 4

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 5

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 6

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 7

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 8

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 9

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 10

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 11

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 12

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 13

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 14

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 15

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 16

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 17

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 18

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 19

Lễ Mít Tinh Kỉ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam - Hình 20