LỄ QUAN THẦY GIÁO LÝ VIÊN TẠI GIÁO XỨ TÂN XUÂN

Ngày 23/10/2022, Công Ty TNHH NAI HOUSE đã lắp đặt và cho thuê các trang thiết bị tổ chức sự kiện tại giáo xứ Tân Xuân  thành phố Long Khánh thuộc giáo phận Xuân Lộc. !