Lễ Ra Quân Thực Hiện Năm An Toàn Giao Thông

Sáng Ngày 10-02-2017 .Ủy Ban Nhân Dân TP. Biên Hòa đã phát động Lễ Ra Quân “Thực Hiện Năm An Toàn Giao Thông 2017” với chủ đề “TÍNH MẠNG CON NGƯỜI LÀ TRÊN HẾT”. Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt rất hân hạnh được Ủy Ban Nhân Dân Tp. Biên Hòa tin tưởng chọn làm đơn vị thi công tổ chức sự kiện.

Một số hình ảnh được ghi lại:

Lễ Ra Quân Thực Hiện Năm An Toàn Giao Thông - Hình 1

Lễ Ra Quân Thực Hiện Năm An Toàn Giao Thông – Hình 1

Lễ Ra Quân Thực Hiện Năm An Toàn Giao Thông - Hình 2

Lễ Ra Quân Thực Hiện Năm An Toàn Giao Thông – Hình 2

Lễ Ra Quân Thực Hiện Năm An Toàn Giao Thông - Hình 3

Lễ Ra Quân Thực Hiện Năm An Toàn Giao Thông – Hình 3

Lễ Ra Quân Thực Hiện Năm An Toàn Giao Thông - Hình 4

Lễ Ra Quân Thực Hiện Năm An Toàn Giao Thông – Hình 4

Lễ Ra Quân Thực Hiện Năm An Toàn Giao Thông - Hình 5

Lễ Ra Quân Thực Hiện Năm An Toàn Giao Thông – Hình 5