Lễ Tất Niên – Công Ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai

Ngày 29/01/2016 , Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã tự hào lắp đặt và cho thuê thiết bị sự kiện cho Công Ty CP Cảng Đồng Nai tổ chức ăn tất niên công ty .