Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS

Ngày 11/01/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt sự kiện tất niên giữa các CNV và nhân viên trong Cty BOSS. Cty Vòm Việt xin chúc 1 mùa Xuân AN KHANG – THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ – NHƯ Ý.

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 1

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 2

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 3

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 4

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 5

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 6

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 7

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 8

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 9

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 10

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 11

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 12

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 13

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 14

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 15

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 16

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 17

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 18

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 19

 

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 20

Lễ Tất Niên Công Ty HHCN BOSS - Hình 21