Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 – Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh – Trường Tiểu Học Quang Vinh

Ngày 30/05/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt & cho thuê thiết bị dù che, thoáng mát cho các Trường tiểu học Quang Vinh & Trường tiểu học Nguyễn An Ninh trên địa bàn tp. biên hòa để làm lễ tổng kết và khai mạc học hè 2019 cho các em học sinh.

Môt số hình ảnh:

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Quang Vinh - hình 1

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Quang Vinh - hình

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Quang Vinh - hình 3

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Quang Vinh - hình 4

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Quang Vinh - hình 5

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Quang Vinh - hình 6

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Quang Vinh - hình 7

 

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh - hình 8

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh - hình 9

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh - hình 10

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh - hình 11

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh - hình 12

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh - hình 13

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh - hình 14

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh - hình 15

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh - hình 16

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh - hình 17

Lễ Tổng Kết Và Khai Mạc Hè 2019 - Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh - hình 18