Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019

Ngày 21/01/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và lắp đặt buổi liên hoan tất niên Công ty VEDAN. Năm mới Cty Vòm Việt chúc Cty VEDAN gặt hái nhiều thành công và được nhiều nhiều người biết đến thương hiệu VEDAN. AN KHANG – THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ – NHƯ Ý.

Một số hình ảnh tại buổi liên hoan:

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 1

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 2

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 3

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 4

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 5

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 6

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 7

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 8

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 9

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 10

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 11

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 12

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 13

Liên Hoan Tất Niên Công Ty CPHH VEDAN Năm 2019 - Hình 14