Ngày Hội Của Bé Trường Mẫu Giáo Thái Quang – Taekwang ViNa

Ngày 20/03/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt các thiết bị sự kiện Trường mẫu giáo Thái Quang cùng giao lưu, sinh hoạt với các cô trò trong ” Ngày cộng đồng ” hôm nay. Chúc các quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.

Ngày Hội Của Bé Trường Mẫu Giáo Thái Quang - Taekwang ViNa - Hình 1

Ngày Hội Của Bé Trường Mẫu Giáo Thái Quang - Taekwang ViNa - Hình 2

Ngày Hội Của Bé Trường Mẫu Giáo Thái Quang - Taekwang ViNa - Hình 3

Ngày Hội Của Bé Trường Mẫu Giáo Thái Quang - Taekwang ViNa - Hình 4

Ngày Hội Của Bé Trường Mẫu Giáo Thái Quang - Taekwang ViNa - Hình 5