Ngày 20/07/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt các thiết bị tại “Ngày Hội Tái Chế Chất Thải”, bằng cách thu gom chất thải để đổi lấy quà tặng và cũng tuyên truyền về ý nghĩa, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Sau đây là hình ảnh về sự kiện :

 

Xem thêm Video tại đây :