NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG 2018

Ngày 31/10/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các thiết bị sự kiện cho Ngày Hội Tìm Kiếm Việc Làm tại Trường Đại Học Lạc Hồng, Chúc cho các Nam sinh Nữ tú trường Lạc Hồng sớm định hướng công việc tương lai sắp tới ..!

Một số hình ảnh tại ngày hội việc làm:

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG 2018 - Hình 1

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG 2018 - Hình 3

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG 2018 - Hình 2

 

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG 2018 - Hình 4

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG 2018 - Hình 5

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG 2018 - Hình 6

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG 2018 - Hình 7