Ngày 19/12/2019 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công sự kiện Thành Đội nhân ngày “Kỷ Niệm 75 năm thành lập QĐND Việt Nam” tại Biên Hòa – Đồng Nai.

Một số hình ảnh từ sự kiện :