THÁNH LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MỤC GIÁO XỨ KẺ SẶT (13.05.2023)

Ngày 13.05.2023, Công Ty TNHH NAIHOUSE đã thi công và cung cấp các trang thiết bị sự kiện và rất vinh dự đồng hành cùng g.xứ KẺ Sặt cho buổi thánh lễ tạ ơn ” lễ đặt viên đá xây dựng nhà mục ” ,” Kỷ niệm 10 năm Cung Hiến Thánh đường “, ” 50. năm xây dựng nhà Thờ GX. KẺ SẶT ” do Đức cha GIUSE. ĐINH ĐỨC ĐẠO chủ Tế.