Tiệc Đầy Tháng Bé Bui Duy Khang tại Trảng Bom – Đồng Nai

Ngày 15/10/2016 . Tiệc Đầy Tháng Bé Bùi Duy Khang được tổ chức rất chu đáo và hoành tráng  tại Trảng Bom , do Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt cho thuê và lắp ráp .

Tiệc Đầy Tháng Bé Buỳ Duy Khang tại Trảng Bom Hình 1

Tiệc Đầy Tháng Bé Buỳ Duy Khang tại Trảng Bom Hình 1

Tiệc Đầy Tháng Bé Buỳ Duy Khang tại Trảng Bom Hình 2

Tiệc Đầy Tháng Bé Buỳ Duy Khang tại Trảng Bom Hình 2

Tiệc Đầy Tháng Bé Buỳ Duy Khang tại Trảng Bom Hình 3

Tiệc Đầy Tháng Bé Buỳ Duy Khang tại Trảng Bom Hình 3

Tiệc Đầy Tháng Bé Buỳ Duy Khang tại Trảng Bom Hình 4

Tiệc Đầy Tháng Bé Buỳ Duy Khang tại Trảng Bom Hình 4

Tiệc Đầy Tháng Bé Buỳ Duy Khang tại Trảng Bom Hình 5

Tiệc Đầy Tháng Bé Buỳ Duy Khang tại Trảng Bom Hình 5

Tiệc Đầy Tháng Bé Buỳ Duy Khang tại Trảng Bom Hình 6

Tiệc Đầy Tháng Bé Buỳ Duy Khang tại Trảng Bom Hình 6